Mešanica za koncentracijo dōTERRA InTune™ je popolna mešanica za trenutke, ko morate biti skoncentrirani ali se učite. InTune je mešanica eteričnih olj, ki vzbujajo občutek miru in jasnost misli. • Vzbuja občutek jasnih misli • Poveča in ohranja koncentracijo • Podpira prizadevanja po pozornem spremljanju dogodkov in osredotočenosti (Mešanica eteričnih olj, rollon 10 ml) * Znižana cena s popustom je za vse, ki imajo odprt račun pri dōTERRI, višja cena pa je uradna prodajna cena. Za nakup po znižani ceni pošljite mail ali pokličite za več informacij.


45.25 60.33

OPIS


InTune is a proprietary blend of essential oils carefully selected for their ability to enhance and sustain a sense of focus. No matter your age, staying focused on the task at hand is sometimes difficult. This is especially critical during the formative years when learning and growing create habits and a foundation for life. The carefully selected essential oils in dōTERRA InTune Blend work together, supporting efforts of those who have difficulty paying attention and staying on task. Sandalwood, Frankincense, and Lime promote a sense of clarity, while the benefits of Patchouli, Ylang Ylang, and Roman Chamomile are calming. InTune Blend makes this essential oil blend an easy and delightful one to use.