Fundacija dōTERRA Healing Hands™ v svet prinaša zdravje in upanje s tem, da pomaga skupnostim po celem svetu pri vzpostavljanju samozadostnosti. dōTERRA spreminja življenja posameznikov s projekti, ki se nanašajo na potrebe posojil za mikrokreditiranje, dostop do zdravstvenega varstva, izobraževanja, sanitarij in čiste vode in boj proti trgovini z otroki. Pridružite se našemu namenu! dōTERRA zagotavlja vse režijske in upravne stroške fundacije, s čimer se zagotovi, da se 100% vseh donacij neposredno nameni pomoči potrebnim. Znesek neto nabavne cene dōTERRA Hope Touch in dōTERRA Spa kreme za roke vrtnica je v celoti namenjen fundaciji dōTERRA Healing Hands.